Thiết bị thể dục thể thao

[AZOTA] Tạo bài tập, hướng dẫn học sinh nộp bài và chấm bài tập online nhanh chóng** AZOTA.VN **
1. Hướng dẫn giáo viên tạo lớp học và thêm học sinh trên AZOTA:
2. Hướng dẫn giáo viên tạo đề thi trắc nghiệm, trắc nghiệm – tự luận và trắc nghiệm toán trên AZOTA:
3. Hướng dẫn cách tạo đề thi, chấm bài thi tự luận, lưu trữ bài thi trực tuyến và cách học sinh làm bài trên máy tính:
4. Hướng dẫn học sinh làm bài thi trên AZOTA bằng điện thoại:
5. Tạo bài tập, hướng dẫn học sinh nộp bài và chấm bài tập online nhanh chóng:

** MICROSOFT FORMS **
1. Hướng dẫn đánh công thức toán học trong Microsoft Forms:
3. Xem thêm một số định dạng in nghiêng, đậm:

** MICROSOFT TEAMS **
1. Cách tham gia cuộc họp bằng link trên Microsoft Teams:

2. Tạo cuộc họp trực tuyến với Microsoft Teams

3. Cách tạo nhóm trên Microsoft Teams

Nguồn: https://dinhhieumobile.vn/

Xem thêm: https://dinhhieumobile.vn/the-gioi-the-thao/thiet-bi-the-duc-the-thao/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.