Chì nhiệt cao PD S6350 nhiệt độ 183 độ C, trọng lượng 50gram

Chì nhiệt cao PD S6350 nhiệt độ 183 độ C, trọng lượng 50gram

Giá : 80.000 đ