Kính hiển vi SZM 3 mắt Sunshine Relife M3T (gồm ống CTV1/3 – đã kèm CAMERA)

Kính hiển vi SZM 3 mắt Sunshine Relife M3T (gồm ống CTV1/3 – đã kèm CAMERA)

Giá : 6.950.000 đ