Thể thao điện tử

Kênh Nghiên Cứu Điện Tử | IV – Phục hồi nguyên trang

Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên người ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng tường lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tương tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không đơn thuần chỉ là …

Xem tiếp
Thể thao điện tử

Kênh Nghiên Cứu Điện Tử | III – Định dạng đĩa cứng, đĩa mềm, đĩa Flash

Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên người ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng tường lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tương tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không đơn thuần chỉ là …

Xem tiếp
Thể thao điện tử

Kênh Nghiên Cứu Điện Tử | B – Một số biện pháp bảo vệ thông tin

Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên người ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng tường lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tương tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không đơn thuần chỉ là …

Xem tiếp
Thể thao điện tử

Kênh Nghiên Cứu Điện Tử | BÀI 4 – MỘT SỐ BIỆN PHÁP AN TOÀN

Khi nói đến an toàn thông tin (ATTT), điều đầu tiên người ta thƣờng nghĩ đến là xây dựng tường lửa (Firewall) hoặc một cái gì đó tương tự để ngăn chặn các cuộc tấn công và xâm nhập bất hợp pháp. Cách tiếp cận nhƣ vậy không hoàn toàn đúng vì bản chất ATTT không đơn thuần chỉ là …

Xem tiếp